Loading...
Home2018-05-09T15:48:06+00:00

La millor manera de respondre els nous reptes de les escoles és amb l’aprofitament pràctic de les eines i metodologies més innovadores de la gestió empresarial.

Què fem?

OFERIM
SOLUCIONS
DE GESTIÓ EDUCATIVA

Parlem de solucions

L’educació és fonamental en la concepció de les societats actuals. És vista com un element que ha de ser facilitador i dinamitzador en la capacitat d’adaptació als canvis que estem vivim.

Al mateix temps, als centres educatius, com a referents i actors principals d’aquest procés, se’ls ofereixen noves oportunitats i reptes, tot i que al mateix temps, es veuen exposats a amenaces que els obliguen a canviar la seva manera de fer habitual.

Les solucions que permeten aprofitar les oportunitats i afrontar les amenaces són múltiples. No hi ha una solució elemental. A LIMYF EDUCA treballem amb una combinació de solucions, que van des dels plantejaments més genèrics, passant per les persones, els recursos, la comunicació, fins a la gestió financera si és necessari. Són solucions d’aplicació estesa i provada en altres àmbits. La nostra experiència ens permet definir les millors fórmules adaptades per aconseguir els resultats desitjats en el sector educatiu.

Com ho fem?

ANÀLISI
PROPOSTES
SEGUIMENT

Parlem de la nostra metodologia

Per poder identificar les millors solucions i la millor combinació entre elles, cal, prèviament, una acurada feina d’anàlisi de la situació plantejada.

Un cop s’obté un diagnòstic de la situació,  s’adapten les solucions que desenvolupa LIMYF EDUCA al cas concret i es combinen, de manera personalitzada, per tal d’obtenir una fórmula que garanteixi els objectius que s’han definit en l’anàlisi inicial.

Un cop s’han implementat les solucions, serà una part del projecte el seguiment dels resultats obtinguts. Aquest és un tret distintiu de LIMYF EDUCA. D’aquesta manera, es podran, si s’escau, ajustar i corregir les mesures preses fins aconseguir l’objectiu fixat.

Amb què treballem?

Parlem d’eines de treball

La pràctica professional, juntament amb l’estudi del comportament de les persones i organitzacions, ha permès definir i elaborar un conjunt d’eines que permetran executar les activitats previstes a les fases de la metodologia de treball de LIMYF EDUCA. Disposem, d’aquesta manera, d’eines per analitzar, per aplicar solucions i per fer el seguiment de la seva eficàcia.