Design Thinking

Design Thinking2018-06-01T11:37:21+00:00

El Design Thinking seria “el mètode per satisfer les necessitats i desitjos de les persones d’una manera viable tecnològicament i estratègica”.

És un enfocament centrat en les persones (human-centered approach) per a la resolució de problemes que ajuda als equips i a les organitzacions a ser més innovador i més creatiu.

Font: elaboració pròpia (a partir de recursos diversos sobre IDEO i la seva aproximació al Design Thinking)