Wallbreakers®

Wallbreakers®2018-05-09T15:05:49+00:00

Aquesta és una dinàmica per treballar en grups la seva capacitat per impulsar i per adaptar-se als canvis.

Es basa en un conjunt de conegudes teories sobre els tipus de personalitats, la gestió, la cultura organitzativa i els processos de canvi desenvolupades, entre altres, per MBTI/JTI, Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer i Daniel Goleman.

Són dinàmiques que poden durar un dia o un dia i mig, en les quals, diferents equips (amb un total d’entre 8 i 24 persones) hauran de moure, sobre un gran tauler que es posa a terra, uns autobusos amb passatgers que poden anar pujant o baixant en funció de les etapes per les que passen en un procés de canvi i de les seves reaccions.