Lean Startup

Lean Startup2018-05-09T15:05:03+00:00
lean startup

El Lean startup és un enfocament per al desenvolupament de negocis i activitats que es basa en els principis de la producció lean, una metodologia de fabricació que valora la capacitat dels negocis per canviar ràpidament en funció de les necessitats.

Noves empreses i organitzacions poden escurçar els seus cicles de desenvolupament de productes mitjançant l’adopció d’una combinació del marc de l’experimentació induïda per les hipòtesis de negoci, la iteració en el llançament de productes, i l’”aprenentatge validat” (validated learning).

En el cas dels centres educatius, aquest enfocament és molt útil a l’hora de posar en marxa projectes com noves activitats o tallers, noves ofertes d’extraescolars, ampliacions de l’oferta educativa habitual, etc.

Permet avaluar els seus resultats de manera molt ràpida i sense necessitat de grans inversions de posada en marxa.

lean startup