Business Model Canvas

Business Model Canvas2018-06-01T11:58:52+00:00

Abans d’explicar què és la creació de models de negoci amb el Canvas (Business Model Generation Canvas– BMC) cal aclarir què s’entén per “model de negoci”.

Entenem per model de negoci el mètode o mitjà pel qual una entitat (normalment una empresa) tracta d’identificar el valor de la seva activitat. Un model de negoci pot basar-se en molts aspectes diferents d’una entitat, com ara la forma en què ho fa, com distribueix, els preus o publicitat dels seus productes o serveis, etc.

El model de negoci se centra en la creació de valor. S’hi descriu una estratègia central de l’entitat per generar valor econòmic, normalment en forma d’ingressos tot i que no sempre, ha de ser així, necessàriament.

És precisament aquesta referència al “valor” el que, segons la nostra manera de veure-ho, fa que aquest concepte del “model de negoci” sigui interessant en la gestió dels centres educatius, els quals, en la majoria de casos, no tenen com a principal objectiu la generació d’ingressos per se. Tot i que aquests, òbviament, també són imprescindibles per garantir la continuïtat i la competitivitat d’aquests.

Concretament, el BMC considera el valor a partir de la definició de la “proposta de valor”. Osterwalder, el creador d’aquest model, defineix la “proposta de valor” de la següent manera:

La Proposta de Valor és la raó per la qual els clients es dirigeixen a una empresa per davant d’una altra. Resol el problema d’un client o li satisfà alguna necessitat. Cada Proposta de Valor consisteix en una selecció de productes o serveis que donen resposta als requeriments d’un segment de clients específic. En aquest sentit, la Proposta de Valor és la suma dels beneficis que una empresa ofereix als clients”.

Quins són els fonaments del BMC?

El Business Model Canvas és un model que permet relacionar, de manera visual i gràfica, les relaciones entre la proposta de valor d’un projecte o activitat i el segment de clients a qui va adreçada, tenint en compte, al mateix temps, tots els elements que ho fan possible: canals, activitats, recursos, estructura econòmica, etc.

Els blocs de la dreta són aquells que generen ingressos a partir de la proposta de valor (oferta) fent servir els blocs de l’esquerra i que determinen l’estructura de costos.

La metodologia aconsella començar per la proposta de valor i els segments de clients i després anar definint la resta de blocs.

L’avantatge principal d’aquesta eina és que permet elaborar un model de negoci inicial de manera molt ràpida, sense haver d’escriure un pla de negoci amb moltes pàgines. Si aquest no és viable, es pot identificar de seguida. A més, l’agilitat que dóna elaborar-los, permet fer diferents versions d’un mateix model de negoci i comparar-los entre ells, modificar els diferents elements amb iteracions continuades, veure gràficament les relacions entre els diferents blocs, etc.

Aquesta flexibilitat fa que tingui nombroses aplicacions, entre les que podem destacar la modelització d’un nou negoci, d’un projecte d’innovació, una anàlisi de mercat, l’anàlisi de l’adequació entre les infraestructures i recursos d’una organització i les necessitats del mercat, etc.