Mapa de Cultura

Mapa de Cultura2018-05-09T15:05:48+00:00

Els centres educatius necessiten treballar en la seva “cultura” per tal que cada dia esdevinguin un millor lloc per treballar-hi i en els quals els seus professionals s’hi trobin a gust.

El “Mapa de Cultura” és una nova eina que se centra en el desenvolupament dels professionals i ajuda en la construcció de centres educatius amb millor rendiment.

El “Mapa de Cultura”, concretament, permet:

  • Descriure una situació existent o o una de desitjada
  • Comunicar la  cultura del centre internament
  • Dissenyar prototips que es puguin provar
  • Ajudar a desenvolupar un marc que es pugui implementar i escalar a la vegada en els centres.
mapa de cultura

Com funciona? 

Primer identifiquem els comportaments del centre

Cal detallar com actuen o es comporten els equips. Què fan o diuen? Com interactuen? Quins patrons es defineixen? Alguns exemples: “No s’identifiquen els líders de grup” o “no es dóna importància a la comunicació amb les famílies”.

A continuació, es descriuen els resultats d’aquest comportament

Quines són les conseqüències concretes o negatives a causa dels comportaments identificats? Un exemple: el comportament de no identificar els líders experts pot provocar un “conflicte constant” dins de la vostra organització. En una situació positiva, una bona comunicació amb les famílies pot donar lloc a “clients feliços” amb els vostres centres.

En últim terme es descriuen els facilitadors i bloquejadors que l’han provocat

Aquí és on el “Mapa de Cultura” es realitza de debò. Amb els facilitadors i bloquejadors s’ha de fer un mapa amb totes les coses que generen comportaments positius o negatius a l’interior del vostre centre. Quines polítiques, accions o regles influeixen en els comportaments dels professionals i, en última instància, determinar si influeixen en els resultats del centre. Alguns exemples de bloquejadors: un sistema de bonificació pobre o sense pressupost que no permet fer polítiques de desenvolupament de persones. Alguns exemples de facilitadors: definir protocols de relació amb les famílies, un pla de formació efectiu i atractiu