Six Thinking Hats® (Els sis barrets de pensar)

Six Thinking Hats® (Els sis barrets de pensar)2018-05-09T15:05:48+00:00

Els sis barrets de pensar” és un procés de pensament senzill i eficaç que ajuda a les persones a ser més productives, centrades i involucrades. Es tracta d’un poderós conjunt d’eines, que una vegada après, es pot aplicar immediatament.

Els membres dels equips aprenen a separar el pensament en sis funcions diferenciades. Cada tipus de pensament s’identifica amb un “barret de pensar” amb un color determinat. El fet de canviar “barrets”, permet centrar o redirigir fàcilment els pensaments, la conversa o la reunió.