Lego® Serious Play®

Lego® Serious Play®2018-05-29T16:11:26+00:00

Lego® Serious Play® és una solució que va tenir el seu origen en el Grup Lego® amb la participació de directius, experts organitzacionals i psicòlegs que van posar en valor els resultats de les seves investigacions sobre comportament i cognició i la seva experiència.

Si és la primera vegada que els participants treballen amb aquesta metodologia, es comença amb una activitat introductòria a aquesta anomenada skills building per tal que es pugui trencar el gel en la utilització de les peces i, en una segona fase, adonar-se que poden construir metàfores amb les peces.

Aquests models en 3D serveixen de base per fer discussions en grup, compartir coneixement, resoldre problemes o prendre decisions. El mètode fa que tots els participants hagin de parlar, que alliberin coneixement nou i que trenquin amb la manera de pensar habitual.

En definitiva, serveix per a totes aquelles dinàmiques que demanin un exercici de participació i reflexió (out of the box) d’equips de direcció.