You are here:-Gestió

Noves aproximacions a la gestió dels centres educatius

2018-09-24T13:22:38+00:00Juny 16th, 2018|Categories: Gestió, Model de negoci|

El món educatiu està sotmès a una forta dinàmica de canvi a tot el món. En el nostre país, més enllà de l’etern debat sobre la titularitat dels centres escolars, podem parlar de plantejaments, propostes i projectes que afecten la concepció global de l’educació. Així, ens trobem amb iniciatives com Escola Nova 21; projectes d’escoles