Design Thinking aplicat a la gestió en el món educatiu

Creació d’una nova escola: Alpha Public School, San José, California

Per tal de tenir millors opcions per a una escola de Secundària, un grup de famílies de Sant José, CA, van encarregar la conceptualització d’un nou centre a un expert en Design Thinking que centrés la solució en l’usuari (user-centered approach).

Tenint en compte que la comunitat a la qual havia de servir aquest nou centre tenia unes característiques molt determinades i amb una certa complexitat social, la comprensió (empatització) amb el context era molt necessària.

Amb aquesta aproximació es volia involucrar tant els futurs estudiants com les seves famílies per poder definir i idear una millor solució.

Addicionalment, es volia trencar amb la inèrcia del sistema educatiu tradicional per tal de trobar una resposta realment adaptada a les necessitats dels usuaris (estudiants i famílies, bàsicament).

Per fer aquest procés han passat per les diferents etapes del Design Thinking. Van començar amb una primera pregunta que deia “Com es podria incrementar el nombre d’estudiants de High School a l’est de San José que estiguin preparats per seguir en l’educació superior?”. A partir d’aquí, van desenvolupar la feina partint d’insights de famílies, estudiants, docents, etc.

L’etapa d’ideació la van desenvolupar amb el recurs a resultats de recerca en el camp de l’educació i analitzant els mètodes d’escoles amb bones pràctiques. Això, però, podia tenir un risc i és que s’arribés a solucions tradicionals. Per evitar això, es van establir limitacions a les solucions a proposar. Hi hauria restriccions pressupostàries severes i que les solucions finals haurien de provenir de les famílies.

Els següents passos s’estan portant a terme a partir de la idea del prototip. S’implementen les solucions proposades en un àmbit controlat i es van testejant els resultats.

2018-05-15T10:35:17+00:00abril 15th, 2018|Categories: Design Thinking®|