Aplicacions del Lego© Serious Play© en el món de l’educació

En el món de l’educació hi ha diversos exemples propers d’aplicació d’aquesta metodologia.

Model de centre escolar segons directius i docents: anàlisi de prioritats

Com a primer exemple podem destacar un tallers en el quals es volia mostrar a directius d’escoles i a docents les potencialitats de la metodologia tant en la gestió dels centres (dinàmiques amb claustres, ideació de propostes educatives, etc.) com en activitats didàctiques amb alumnes (innovació, emprenedoria, storytelling, etc.).

Per fer-ho, es van plantejar uns tallers en els quals els participants (membres d’escoles públiques i privades) havien de construir un model del centre escolar en un paisatge amb connexions amb agents externs (administració, famílies, mitjans de comunicació, modes, etc.). Un cop construït, s’identificaven possibles esdeveniments que poguessin tenir impacte en el model (canvis legislatius, factors polítics o econòmics, etc.) i s’analitzava materialment sobre aquest quins efectes podia tenir.

D’aquests exercicis van sorgir resultats interessants com per exemple poder copsar quines eren les prioritats i interessos dels participants, mostrant la sensibilitat per la relació amb les famílies, l’atenció creixent als mitjans de comunicació i als seus missatges sobre educació i, de manera anecdòtica, el desinterès total per institucions prou populars com les AMPA que en cap moment van aparèixer en els models construïts.

Reflexions sobre els impactes de l’entorn en la missió de l’escola

Aquest va ser un taller amb 40 membres de la direcció i staff d’un conjunt d’escoles d’inspiració religiosa.

En quatre taules que treballaven de manera coordinada, es van construir models per definir la missió de les escoles del grup, amb els agents que hi influïen i es van identificar els impactes sobre el model d’esdeveniments com la pèrdua o disminució del concert econòmic, la davallada demogràfica, el procés d’independència de Catalunya, etc.

D’aquesta manera, amb un taller de més de sis hores de durada es va poder reflexionar de manera oberta i profunda sobre el futur de les escoles del grup educatiu. Aquest exercici va servir a la direcció per poder modular el missatge a l’organització en relació als objectius de futur i poder veure quins passos serien necessaris tenint en compte la percepció de l’entorn per part dels responsables del conjunt d’escoles.

Anàlisi de la percepció d’un programa educatiu d’una universitat per part dels estudiants

Un altre exemple d’aplicació d’aquesta metodologia en el món educatiu seria la realització d’un taller en el qual un grup d’estudiants d’un programa de MBA reflexionaven sobre el canvi que sobre les seves carreres suposava la consecució d’aquesta titulació.

De manera individual cada estudiant elaborava un model metafòric de la seva identitat acadèmica i professional abans de la realització del màster. A continuació, feia un model de la seva potencial identitat acadèmica i professional després d’haver –lo fet. Per acabar, es demanava als participants que construïssin un model de la seva percepció del màster, què els havia aportat, quins recursos havien obtingut, etc.

Aquest taller tenia un doble objectiu. Per una banda, es volia fer reflexionar els estudiants sobre la seva carrera en funció de la realització del màster per identificar les seves noves potencialitats i, per l’altra, servia a la pròpia universitat per avaluar, d’una manera addicional i nova, quina percepció tenien els estudiants del programa que estaven cursant.

2018-05-09T15:06:10+00:00març 27th, 2018|Categories: Eines de treball|Tags: |